Solarni paneli

Od ove godine, Strela, kao i njena ćerka firma Porečje d.o.o. će većinski biti pokrivena solarnim panelima. To će pozitivno uticati na očuvanje sredine, manju cenu proizvoda, kao i manju zavisnost od fluktuacije cene struje.

 

Koštice za grejanje

Koštice koje mašinski izbijamo iz sirovine poput višnje i šljive, su veoma dobri za grejanje. Efikasno sagorevaju, što znači manje štetnog dima za okolinu, kao i potpuno upotrebljavanje same sirovine. Time zatvaramo krug obnovljivosti.