Sa strateškim ciljem da obezbedimo stalni izvor kvalitetne sirovine, za koju smo sigurni da nema zabranjenih pesticida, krenuli smo sa dizanjem sopstvenih zasada voća 2012. godine. Povećavajući površine iz godine u godinu, zajedno sa svojim kooperantima, Strela sada raspolaže sa 250 ha plantaža pod Global GAP i GRASP sertifikatom.  

Sadnja, formiranje stabala, navodnjavanje, zaštita i sve ostalo obavlja stručno osoblje uz savete srpskih i inostranih stručnjaka. 

 

Jagoda

area  5ha

Sorta: Zenga Zengana

 

Naše plantaže jagode se nalaze na tri različite lokacije u okolini Leskovca, na ukupnoj površini od 5 ha. 

Jagoda sa naših plantaža je namenjena zamrznutom tržištu.