MAŠINA ZA SORTIRANJE HRANE

Primus je mašina za optičko sortiranje hrane, može se koristiti i za bobičasto i za koštičavo voće. Ovaj optički sorter koristi se za detektovanje stranih primesa (pre svega peteljki i listića), ali i za detektovanje proizvoda neujednačene boje. Primus doprinosi povećanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i ubrzanju procesa prerade usled njegove izuzetne sposobnosti detektovanja stranih primesa.