Sa strateškim ciljem da obezbedimo stalni izvor kvalitetne sirovine, za koju smo sigurni da nema zabranjenih pesticida, krenuli smo sa dizanjem sopstvenih zasada voća 2012. godine. Povećavajući površine iz godine u godinu, zajedno sa svojim kooperantima, Strela sada raspolaže sa 250 ha plantaža pod Global GAP i GRASP sertifikatom.  

Sadnja, formiranje stabala, navodnjavanje, zaštita i sve ostalo obavlja stručno osoblje uz savete srpskih i inostranih stručnjaka. 

 

Borovnica

area  2ha

Sorta: Duke

 

Prepoznajući značaj ovog voća, kako za industriju, tako i za krajnje potrošače, odlučili smo da zasadimo i 2 ha borovnice. Prva žetva se može očekivati 2022. godine, a naša borovnica će biti namenjena za sveže tržište.