MAŠINA ZA SORTIRANJE HRANE

Sortex slektuje plodove na osnovu njihove veličine i oblika, ali i na osnovu boje ploda. Kamere velike rezolucije koje ova mašina korisiti, omogućavaju precizno i brzo detektovanje plodova sa defektima i njihovo izbacivanje. Korišćenjem ove mašine smo uspeli da značajno poboljšamo kvalitet i bezbednost krajnjeg proizvoda, kao i da učinimo proces prerade efikasnijim.